การจัดทำเว็บเพจโครงงาน

การจัดทำเว็บเพจโครงงาน

นักศึกษาวิชาโครงงาน กลุ่มต้องจัดทำเว็บเพจโครงงานของกลุ่มตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนการสร้างเว็บเพจ สำหรับโครงงานวิศวกรรม

ให้ตัวแทนกลุ่ม ล็อกอินเข้า SAUmail ด้วยชื่อบัญชีของตัวแทนกลุ่ม เช่น
s6019410001@sau.ac.th   (สังเกตุ เป็นเมล์ มออ ไม่มี live)
เมื่อเข้าได้แล้ว มุมบนขวามือ ตรง ::: Google Apps ให้เลือก Sites

ระบบจะเปิดไซต์แอพ ของกูเกิ้ล 

จากนั้นให้เลือกเครื่องหมายบวก + Blank เพื่อสร้างเว็บเพจใหม่ 

ช่องซ้ายมือบน ช่องระบุชื่อเพจ Untitled site

ให้ระบุชื่อเพจ ขึ้นต้นด้วยปีการศึกษาที่จบ ตามด้วยตัวย่อสาขาวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ตามด้วยชื่อโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ หากชื่อยาวสามารถย่อได้ 

EE วศ.ไฟฟ้า

EL วศ. อิเล็กทรอนิกส์ฯ

CE วศ.โยธา

ME วศ. เครื่องกล

IE วศ. อุตสาหการ

SE วศ.ความปลอดภัย

EN วศ. สิ่งแวดล้อม

CE วศ. คอมพิวเตอร์

ระบุชื่อโครงงาน ภาษาไทย อังกฤษ

ชื่อสมาชิกกลุ่มผู้จัดทำโครงงาน 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

เพิ่มเนื้อหาต่างๆ ตามความเหมาะสมสวยงาม

ใส่บทคัดย่อ 

คำสำคัญ

เพิ่ม คลิปยูทูบ นำเสนองาน ประมาณ 5 นาที

ลิงค์ยูทูบ ค้นหา

เมื่อกดเพิ่มเรียบร้อย จะปรากฏลิงค์ยูทูบ ในเว็บเพจ

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Publish เผยแพร่เว็บเพจ 

ต้องกำหนดสิทธิ์การมองเห็น หรือการเข้าถึงเว็บเพจ โดยอนุญาตให้ทุกคนสามารถเข้าดูได้ แบบ Public หรือ สาธารณะ 

หากกำหนดผิด คนอื่นจะมองไม่เห็น หรือจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิ หรือต้องล็อกอินด้วยบัญชีของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ควรทดสอบโดยให้เพื่อนสมาชิกคนอื่นลองเปิดเว็บเพจโดยไม่ล็อกอิน เพื่อยืนยันการเข้าเว็บเพจได้จากทุกคน 

ส่วนสิทธิในการแก้ไขให้เป็นของผู้จัดทำเท่านั้น 

การกำหนดสิทธิ ให้กับคณะ สามารถเข้าปรับปรุงแก้ไขได้ 

โดยกดที่เครื่องหมาย รูปคน+ และแบ่งปันสิทธิ ให้กับอีเมล์ 

engineering@sau.ac.th ให้สามารถแก้ไขได้ 

การสร้าง QR Code

เมื่อกดเผยแพร่แล้ว ให้ลองเข้าเว็บเพจ จากปุ่ม Publish >> View published site

สังเกตุในช่อง URL ของเว็บเพจ ประกอบด้วย sau.ac.th ตามด้วยชื่อเพจ

https://sites.google.com/sau.ac.th/63proj123/home

ให้ทำการก็อปปี้ URL 


จากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์สำหรับการสร้าง QR Code 

https://www.the-qrcode-generator.com/

เลือกเมนู URL และวางลิงค์ ของเว็บเพจที่ก็อปปี้มาจากขั้นตอนก่อนหน้านี้

เมื่อทำการวาง URL ลงในเว็บสร้าง QR แล้ว ระบบจะทำการสร้าง QR ให้ทางช่องขวามือ ดังตัวอย่าง 


ควรทดสอบ QR ว่าสามารถลิงค์มายังเว็บเพจของโครงงานได้ถูกต้อง โดยใช้โทรมือถือแสกน ทดสอบก่อน 

จากนั้นให้ทำการบันทึกรูป QR ไว้

นำ QR ที่บันทึกไว้ มาใส่ในเว็บเพจที่สร้างขึ้น ดังตัวอย่าง

ทุกครั้งที่ทำการปรับปรุงแก้ไขเว็บเพจ ต้องกดปุ่ม Publish เพื่อเผยแพร่การอัพเดทข้อมูลใหม่เสมอ 

หากไม่ Publish ผู้เข้าชมเว็บเพจ จะเห็นเวอร์ชั่นเก่า

ให้นำ QR และลิงค์ของเว็บเพจ ใส่ไว้ที่ภาคผนวกของเล่ม โครงงาน 

หากตรวจสอบและทดสอบเข้าเว็บเพจ ไม่ได้ 

คณะฯ จะไม่อนุมัติ ปิดเล่มจบ 

และให้ส่งลิงค์ของเว็บเพจ ผ่านฟอร์มต่อไปนี้ เพื่อรวบรวมนำขึ้นเว็บไซต์ ของคณะต่อไป 

หมายเหตุ 

เนื่องจากเว็บเพจโครงงาน จะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ นักศึกษา ควรจัดทำเว็บเพจโครงงาน ให้ถูกต้องสวยงาม