ติดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

Contact USคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพ 10160โทรศัพท์ 02-807-4500 โทรสาร 02-807-4528 email: engineering@sau.ac.th

Faculty of Engineering

Southeast Asia University

19/1 Pechkasem Rd., Nong Khaem, BKK. 10160 THA Tel (66) 02807-4500 Fax: (66) 02-807-4528email: engineering@sau.ac.th

โทรศัพท์สำนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

เวลาทำการ : อังคาร-เสาร์ 08.30-19.00 น.

Office Hours: Tue - Sat 8.30 - 19.00

02-8074500 ต่อ 331 , 386

  • #319 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  • #331 คุณชวนทิพย์ หัวหน้าสำนักงาน คณะฯ

  • #386 คุณจุฑามาศ รองหัวหน้าสำนักงาน คณะฯ

  • #313 คุณรวิสรา ผช. หน. สนง. คณะฯ ฝ่ายวิชาการ

  • #343 ผช. หน. สนง. คณะฯ ฝ่ายวิจัย

  • #306 คุณระพี ผช. หน. สนง. คณะฯ ฝ่ายกิจการ นศ.