NEWS & Activities

ข่าวสาร และกิจกรรมไหว้ครู บายศรี

รับขวัญ 62

รับขวัญ

หลานย่า 62

SAU WELCOMING 2019

ITPE สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) และ สภามาตรฐานวิชาชีพไอที นานาชาติ

จัดอบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2563 รอบที่ 2 (ตุลาคม) ซึ่งเป็นการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านไอทีด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางนานาชาติ ให้กับผู้สนใจทั่วไป และนักศึกษา ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก กว่า 70 คน

ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่าน มาตรฐานวิชาชีพ IT รอบตุลาคม 63 จำนวน 21 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เดือนตุลาคม 2563


นักวิจัยดีเด่น 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

อ. สมพร พุทธิชัยกุล (ซ้าย)

ดร. บุญชัย เชิญเกียรติประดับ (กลาง)

ดร. สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์ (ขวา)

เข้ารับโลห่เกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ตักบาตรเติมบุญ #40

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 40 ประจำเดือน ตุลาคมในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ เวลา 7.00 - 9.00 น.19:00 ตักบาตรเติมบุญ SAU เชิญใส่บาตรทำบุญพระกรรมฐาน1.พระครูพันธสมณวัฒน์ (หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ) วัดป่าวุฑฒาราม จ.หนองบัวลำภู 2.พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) วัดโป่งจันทร์ จ.จันทบุรี3.พระครูอุทัยธรรมรุจี (หลวงพ่อรุ้ง) วัดหนองบำหรุ จ.อุทัยธานี4.พระครูปลัดไพรินทร์ (หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวุฑฌโน) วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี5.พระครูสุวิมลพัฒนาทร (หลวงพ่อนิยม อมโร) วัดป่าท่าวารีศรีสาครดอนวิเวก จ.อุดรธานีอันดับ 6 -10 พระติดตาม

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนนักศึกษา ทุกสาขา ทุกคณะ ทุกชั้นปี และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม " Young Love รักเป็นปลอดภัย " โดยนายแพทย์ สุกมล วิภาวีพลกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา โรงพยาบาลพยาไท 3 และแขกรับเชิญสุดพิเศษ DJ. พล่ากุ้ง ที่จะมามอบสาระความสนุกสนานมากมายภายในงานในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม พลกฤษณ ประโมทะ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

#WeAreSau #SAU #DekSAU #มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เต็มไปด้วย ความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความอบอุ่น กับกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นี้โดยมีนักศึกษาทั้งเหล่าเฟรชชี่ 62 และ รุ่นพี่ จากหลากหลายสาขา เข้าร่วมกิจกรรม ที่จะมาเชื่อมต่อความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มอบความสนุกสนาน และต้อนรับน้องๆด้วยสีสันแห่งความสดใส
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้คอนเซป ที่นี่..พร้อมเปลี่ยนคุณ สู่โลกดิจิตอล Digital Way of Life @ SAU พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทให้กับนักศึกษาใหม่ แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาณุวัฒน์ แตระกุล , ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. ยอร์ช เสมอมิตร คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ , อาจารย์ปิยพงษ์ เผ่าวนิช ผู้แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ , อาจารย์ณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ์ รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ดร.พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่อีกด้วย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีรับขวัญ โดยมี ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา

พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาร่วมเจริญพุทธมนต์

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 25621.หลวงปู่วงศ์สุภาจาโร เจ้าอาวาสวัดป่าแก้วเจริญธรรม บ้านคำเจริญ ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 2.พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย3.หลวงปู่ลมาย ลาภสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทดอยโล้นต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก4.พระครูบรรพต สมานคุณ (พระอาจารย์ประพัน อนาวิโล) เจ้าอาวาสวัดป่าภูหายหลง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา5.พระอาจารย์บุญแวง เจ้าอาวาสวัดสวนถ้ำพระ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี6-9 พระติดตาม
ม.เอเชียอาคเนย์ เชิญชมภาพยนตร์สั้น "ปลูกต้นกล้าแห่งความดี" แสดงถึงผลงานและความสำเร็จของโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง ส่งเสริมให้คนไทยรักกันเมื่อวันที่ 24 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เชิญชวนคนไทยชมภาพยนตร์สั้น เรื่อง "ปลูกต้นกล้าแห่งความดี" ซึ่งแสดงถึงผลงานและความสำเร็จของโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ได้ช่วยพัฒนาสังคมไทยในหลายมิติ และส่งเสริมให้คนไทยทำความดีให้สังคม ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
  • ดาวน์โหลดแอปพิเคชั่น " #SAULife "

  • ผ่านทาง AppStore หรือ PlayStore

  • แอนดรอยด์ >>Android << Click

  • iOS >>iOS << Click

นักวิจัยแกนนำ 2562

รศ.ดร วีระพันธ์ ด้วงทองสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยพัฒนา

ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุรี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562

กังหันโซล่าเซลล์บำบัดน้ำเสีย ผลงานนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สู่บึงแก้มลิง ตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ม เอเชียอาคเนย์ ได้พัฒนานวัตกรรมกังหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์บำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำต่างๆ โดยใช้หลักการทำงานเดียวกับกังหันชัยพัฒนาที่ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ และมอบให้สำนักงานระบายน้ำ กทม เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ติดตั้ง ณ บึงแก้มลิงตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 โดย อ. ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์

Honda Eco Mileage Challenge

รถประหยัดพลังงาน โดย นศ. วิศวกรรมเครื่องกล ม เอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต บุรีรัมย์ การแข่งขัน “น้ำมัน 1 ลิตร จะสามารถวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน” ซึ่งทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาและประดิษฐ์ คิดค้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการควบคุมดูแลของ รศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข อ. ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์ และ อ. ดำรงค์ศักดิ์ กิจเดช

นศ วิศวฯ ม.เอเชียฯ ได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดี

นางสาวฤดีมาส วัฒนศริ นศ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2561 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระบรมมหาราชวัง