NEWS & Activities

ข่าวสาร และกิจกรรมไหว้ครู บายศรี

รับขวัญ 62

รับขวัญ

หลานย่า 62

SAU WELCOMING 2019

นักวิจัยดีเด่น 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

อ. สมพร พุทธิชัยกุล (ซ้าย)

ดร. บุญชัย เชิญเกียรติประดับ (กลาง)

ดร. สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์ (ขวา)

เข้ารับโลห่เกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ตักบาตรเติมบุญ #40

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 40 ประจำเดือน ตุลาคมในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ เวลา 7.00 - 9.00 น.19:00 ตักบาตรเติมบุญ SAU เชิญใส่บาตรทำบุญพระกรรมฐาน1.พระครูพันธสมณวัฒน์ (หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ) วัดป่าวุฑฒาราม จ.หนองบัวลำภู 2.พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) วัดโป่งจันทร์ จ.จันทบุรี3.พระครูอุทัยธรรมรุจี (หลวงพ่อรุ้ง) วัดหนองบำหรุ จ.อุทัยธานี4.พระครูปลัดไพรินทร์ (หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวุฑฌโน) วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี5.พระครูสุวิมลพัฒนาทร (หลวงพ่อนิยม อมโร) วัดป่าท่าวารีศรีสาครดอนวิเวก จ.อุดรธานีอันดับ 6 -10 พระติดตาม

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนนักศึกษา ทุกสาขา ทุกคณะ ทุกชั้นปี และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม " Young Love รักเป็นปลอดภัย " โดยนายแพทย์ สุกมล วิภาวีพลกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา โรงพยาบาลพยาไท 3 และแขกรับเชิญสุดพิเศษ DJ. พล่ากุ้ง ที่จะมามอบสาระความสนุกสนานมากมายภายในงานในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม พลกฤษณ ประโมทะ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

#WeAreSau #SAU #DekSAU #มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เต็มไปด้วย ความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความอบอุ่น กับกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นี้โดยมีนักศึกษาทั้งเหล่าเฟรชชี่ 62 และ รุ่นพี่ จากหลากหลายสาขา เข้าร่วมกิจกรรม ที่จะมาเชื่อมต่อความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มอบความสนุกสนาน และต้อนรับน้องๆด้วยสีสันแห่งความสดใส
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้คอนเซป ที่นี่..พร้อมเปลี่ยนคุณ สู่โลกดิจิตอล Digital Way of Life @ SAU พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทให้กับนักศึกษาใหม่ แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาณุวัฒน์ แตระกุล , ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. ยอร์ช เสมอมิตร คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ , อาจารย์ปิยพงษ์ เผ่าวนิช ผู้แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ , อาจารย์ณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ์ รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ดร.พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่อีกด้วย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีรับขวัญ โดยมี ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา

พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาร่วมเจริญพุทธมนต์

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 25621.หลวงปู่วงศ์สุภาจาโร เจ้าอาวาสวัดป่าแก้วเจริญธรรม บ้านคำเจริญ ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 2.พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย3.หลวงปู่ลมาย ลาภสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทดอยโล้นต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก4.พระครูบรรพต สมานคุณ (พระอาจารย์ประพัน อนาวิโล) เจ้าอาวาสวัดป่าภูหายหลง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา5.พระอาจารย์บุญแวง เจ้าอาวาสวัดสวนถ้ำพระ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี6-9 พระติดตาม
ม.เอเชียอาคเนย์ เชิญชมภาพยนตร์สั้น "ปลูกต้นกล้าแห่งความดี" แสดงถึงผลงานและความสำเร็จของโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง ส่งเสริมให้คนไทยรักกันเมื่อวันที่ 24 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เชิญชวนคนไทยชมภาพยนตร์สั้น เรื่อง "ปลูกต้นกล้าแห่งความดี" ซึ่งแสดงถึงผลงานและความสำเร็จของโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ได้ช่วยพัฒนาสังคมไทยในหลายมิติ และส่งเสริมให้คนไทยทำความดีให้สังคม ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
  • ดาวน์โหลดแอปพิเคชั่น " #SAULife "

  • ผ่านทาง AppStore หรือ PlayStore

  • แอนดรอยด์ >>Android << Click

  • iOS >>iOS << Click

นักวิจัยแกนนำ 2562

รศ.ดร วีระพันธ์ ด้วงทองสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยพัฒนา

ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุรี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562

กังหันโซล่าเซลล์บำบัดน้ำเสีย ผลงานนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สู่บึงแก้มลิง ตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ม เอเชียอาคเนย์ ได้พัฒนานวัตกรรมกังหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์บำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำต่างๆ โดยใช้หลักการทำงานเดียวกับกังหันชัยพัฒนาที่ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ และมอบให้สำนักงานระบายน้ำ กทม เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ติดตั้ง ณ บึงแก้มลิงตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 โดย อ. ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์

Honda Eco Mileage Challenge

รถประหยัดพลังงาน โดย นศ. วิศวกรรมเครื่องกล ม เอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต บุรีรัมย์ การแข่งขัน “น้ำมัน 1 ลิตร จะสามารถวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน” ซึ่งทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาและประดิษฐ์ คิดค้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการควบคุมดูแลของ รศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข อ. ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์ และ อ. ดำรงค์ศักดิ์ กิจเดช

นศ วิศวฯ ม.เอเชียฯ ได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดี

นางสาวฤดีมาส วัฒนศริ นศ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2561 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระบรมมหาราชวัง